Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Lĩnh vực Chính sách - Xã hội: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-05-2021 Kế hoạch số 111/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030. 
24-05-2021 Quyết định số 1097/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
29-04-2021 Quyết định số 906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
14-04-2021 Kế hoạch số 90/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030. 
18-03-2021 Quyết định số 608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động vì trẻ em thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030. 
16-03-2021 Kế hoạch số 58/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi đến năm 2030. 
11-03-2021 Kế hoạch số 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 
11-03-2021 Kế hoạch số 53/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
05-02-2021 Kế hoạch số 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Cần Thơ năm 2021. 
29-01-2021 Kế hoạch số 28/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,189,846 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner