"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 28 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009.
31-12-2009 Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
30-12-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010.
22-12-2009 Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010.
23-11-2009 Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng.
26-10-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc không xả rác ra đường và nơi công cộng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
25-09-2009 Chỉ thị số 14/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế.
06-08-2009 Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
10-06-2009 Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
09-06-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc triển khai, thực hiện Luật Thi hành án dân sự.
08-06-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2009.
01-06-2009 Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai, thực hiện Luật Thi hành án dân sự.
26-05-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
04-05-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
24-04-2009 Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây phân tán.
14-04-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.
13-04-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường xã hội hóa giáo dục trong việc vận động trẻ nhà trẻ, mẫu giáo, xây dựng xã hội học tập, giáo dục đạo đức học sinh, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.
26-03-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai về việc thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.
20-03-2009 Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.
11-03-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,322,520 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner