"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp.
23-09-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy.
23-09-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế quận Bình Thủy.
20-08-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận Bình Thủy.
31-07-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy.
03-06-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ quận Bình Thủy.
03-06-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thủy.
08-05-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy.
08-05-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy.
04-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy.
17-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc chia tách, thành lập và đổi tên Khu vực thuộc phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,322,341 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner