"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân quận Cái Răng           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Cái Răng ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng.
01-07-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật.
25-06-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế quận Cái Răng.
25-06-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận Cái Răng.
25-06-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng.
12-05-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng.
12-03-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn quận Cái Răng.
12-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cái Răng.
12-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ quận Cái Răng.
12-03-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cái Răng.
12-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Cái Răng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,322,403 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner