"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010.
16-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2009 và phương hướng thực hiện, phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2010.
07-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009.
07-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2009.
07-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc lập kế hoạch sử dụng đất huyện Cờ Ðỏ năm 2009.
08-04-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về điều chỉnh, bổ sung phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009.
08-04-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về điều chỉnh kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,237,875 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner