"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về việc thực hiện thu, chi ngân sách năm 2009, điều chỉnh, bổ sung chi ngân sách cuối năm 2009, quyết định dự toán thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010.
16-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010.
16-12-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng của huyện Thới Lai năm 2010 và những năm tiếp theo.
02-04-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về việc giao dự toán thu, chi năm 2009.
02-04-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai 12/2009/NQ-HĐND.
02-04-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,322,309 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner