"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản do Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.
22-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 của quận Thốt Nốt.
22-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết định chi bổ sung ngân sách quận năm 2009.
22-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của quận Thốt Nốt.
22-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất từ năm 2010 đến năm 2015 của quận Thốt Nốt.
22-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thông qua kế hoạch - quy hoạch sử dụng đất năm 2010 của quận Thốt Nốt.
10-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009.
10-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết toán ngân sách quận năm 2008.
10-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc bổ sung dự toán chi ngân sách quận năm 2008.
10-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc bổ sung dự toán chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2009 và tiết kiệm 10% chi thường xuyên của quận Thốt Nốt.
10-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính phường.
10-07-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc Kế hoạch - Quy hoạch sử dụng đất năm 2009.
10-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt đề án 30 + 3 về đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng nhân tài giai đoạn (2010 - 2015).
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,322,388 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner