"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh           Quyết định
Danh sách 3 Quyết định do Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-10-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
14-08-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động Trợ giúp pháp lý của huyện Vĩnh Thạnh.
26-03-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
19,358,616 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner