"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Thông tin và Truyền thông (Năm 2020)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-11-2020 Quyết định số 2602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố Cần Thơ.
18-11-2020 Kế hoạch số 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chuyển đổi địa chỉ Internet thế hệ 6 (IPv6) trong cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2023.
18-09-2020 Quyết định số 1971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
04-09-2020 Quyết định số 1829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố.
16-07-2020 Quyết định số 1432/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.
02-07-2020 Quyết định số 1299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
22-06-2020 Quyết định số 1227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
17-04-2020 Quyết định số 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.
16-04-2020 Quyết định số 833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
09-04-2020 Quyết định số 770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
06-02-2020 Kế hoạch số 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,299,238 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner