"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng (Năm 2020)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng được ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2020 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Cần Thơ.
15-10-2020 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2020.
10-07-2020 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,298,306 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner