"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Nội chính (Năm 2020)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 86 văn bản thuộc lĩnh vực Nội chính được ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2020 Quyết định số 3045/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân loại ấp, khu vực thuộc thành phố Cần Thơ.
24-12-2020 Quyết định số 2974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
24-12-2020 Quyết định số 2973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
22-12-2020 Kế hoạch số 162/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.
17-12-2020 Quyết định số 2886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết các Luật.
16-12-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật.
08-12-2020 Quyết định số 2804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp.
04-12-2020 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
04-12-2020 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
04-12-2020 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ năm 2021.
04-12-2020 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2021 của thành phố Cần Thơ.
04-12-2020 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021 của thành phố Cần Thơ.
04-12-2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020.
04-12-2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự.
02-12-2020 Quyết định số 2729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa.
25-11-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà cho thuê trọ.
23-11-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ.
20-11-2020 Quyết định số 2601/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
20-11-2020 Quyết định số 2600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
20-11-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,293,134 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner