"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Y tế (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Y tế được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2013 Quyết định số 4378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý chất thải y tế thành phố Cần Thơ đến năm 2020.
13-12-2013 Quyết định số 4280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn năm 2013 - 2015 và đến năm 2020” của thành phố Cần Thơ.
03-07-2013 Kế hoạch số 63/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thự hiện chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của thành phố Cần Thơ đến giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến 2030.
12-06-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,256,903 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner