"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 48 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
20-12-2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
20-12-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức hỗ trợ đối với lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù.
11-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển.
11-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ phụ cấp, thù lao của những người hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã.
11-12-2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch bố trí, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2014 - 2015 thành phố Cần Thơ.
11-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục.
11-12-2013 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014.
11-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi hỗ trợ cho giáo viên mầm non.
11-12-2013 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012.
11-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho ý kiến bảng giá đất năm 2014 của thành phố Cần Thơ.
04-12-2013 Quyết định số 3837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 05 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Quốc lộ 91B trên địa bàn quận Bình Thủy.
31-10-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
01-10-2013 Quyết định số 3070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi và hủy Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.
04-09-2013 Quyết định số 2804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt giá thu tiền nền tái định cư tại Khu dân cư lô số 6 – Khu đô thị Nam Cần Thơ cho 59 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Công trình xây dựng Đường hạ cất cánh Cảng hàng không Cần Thơ.
04-09-2013 Quyết định số 2803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 09 hộ dân (đợt 24) Dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (giai đoạn 1) thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.
04-09-2013 Quyết định số 2802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 25 hộ dân tại Hợp phần 1 Dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (giai đoạn 1) thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.
03-09-2013 Quyết định số 2799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt giá thu tiền nền tái định cư tại Khu dân cư lô số 6 - Khu đô thị Nam Cần Thơ cho 33 hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình Xây dựng Khu hàng không dân dụng Cảng hàng không Cần Thơ.
28-08-2013 Kế hoạch số 82/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,236,554 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner