"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và Lệ phí (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2014.
25-12-2013 Quyết định số 4576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô.
11-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
25-09-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu phí, lệ phí và và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí.
05-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.
05-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.
04-01-2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,256,911 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner