"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  An ninh - Trật tự - An toàn xã hội (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Trật tự - An toàn xã hội được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-11-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản.
11-06-2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phối hợp phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm giết người.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,266,608 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner