"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Nội chính (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Nội chính được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-08-2018 Kế hoạch số 130/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua.
03-08-2018 Quyết định số 1948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Điều 10 Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.
06-07-2018 Kế hoạch số 111/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
23-04-2018 Kế hoạch số 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
05-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,312,644 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner