"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Năm ban hành:  Năm 2020 : 259 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 1 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 20 văn bản
 
Công nghiệp 6 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 22 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 11 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 10 văn bản
 
Hành chính 6 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 1 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 7 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 26 văn bản
 
Nhà ở 1 văn bản
 
Nội chính 86 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 11 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 1 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 3 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 5 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 11 văn bản
 
Thương mại 7 văn bản
 
Tư pháp 1 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 10 văn bản
 
Y tế 14 văn bản
 
32,247,674 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner