"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Tư pháp (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 60 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.
07-12-2015 Quyết định số 3635/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thông tin tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.
04-12-2015 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
04-12-2015 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
04-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười tám Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
04-12-2015 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tạm giao tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và quyết định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 của thành phố Cần Thơ.
20-08-2015 Quyết định số 2401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
22-07-2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.
10-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
07-07-2015 Kế hoạch số 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”.
03-06-2015 Quyết định số 1565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
23-04-2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở.
08-04-2015 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (Đăng từ Công báo số 53 + 54 đến số 55 + 56).
08-04-2015 Quyết định số 1080/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
08-04-2015 Quyết định số 1079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
08-04-2015 Quyết định số 1078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
03-04-2015 Quyết định số 1036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
01-04-2015 Quyết định số 1003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
30-03-2015 Quyết định số 970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
27-03-2015 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,312,160 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner