"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ tiền ăn đối với người già; hỗ trợ nhân viên làm việc tại Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ.
04-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội.
24-08-2015 Quyết định số 2418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp.
23-07-2015 Quyết định số 2093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.
10-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
13-02-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,312,494 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner