"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  An ninh - Trật tự - An toàn xã hội (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Trật tự - An toàn xã hội được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-11-2015 Quyết định số 3412/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.
04-09-2015 Kế hoạch số 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020.
28-05-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.
12-05-2015 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng đô thị.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,236,385 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner