"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Năm ban hành:  Năm 2016 : 393 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 9 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 4 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 127 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 1 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 7 văn bản
 
Hành chính 46 văn bản
 
Khen thưởng 2 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 5 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 21 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 1 văn bản
 
Nhà ở 2 văn bản
 
Nội chính 76 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 8 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 32 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 11 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 2 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 2 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 11 văn bản
 
Tư pháp 12 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 8 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 6 văn bản.
32,247,964 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner