"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Năm ban hành:  Năm 2023 : 131 văn bản.
Chính sách - Xã hội 3 văn bản
 
Công nghiệp 3 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 10 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 12 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 3 văn bản
 
Hành chính 2 văn bản
 
Khen thưởng 1 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 28 văn bản
 
Nội chính 63 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 10 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 5 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 4 văn bản
 
Tư pháp 1 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 15 văn bản
 
Y tế 4 văn bản
 
31,482,900 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner