"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Quy hoạch - Kiến trúc (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 37 văn bản thuộc lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2017 Quyết định số 3588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cơ khí thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
21-12-2017 Quyết định số 3433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung các địa điểm mở mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố.
12-12-2017 Quyết định số 3280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Phú An (lô số 19), thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
07-12-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Quy hoạch phát triển ngành cơ khí thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
07-12-2017 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
05-12-2017 Quyết định số 3143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Hưng Phú I (lô 3A), phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
10-11-2017 Quyết định số 2954/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị và vui chơi giải trí tại cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
31-10-2017 Quyết định số 2865/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí Quy hoạch phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
30-10-2017 Quyết định số 2840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
27-10-2017 Quyết định số 2809/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng, củng cố hệ thống thủy lợi khu vực sản xuất nông nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
13-10-2017 Quyết định số 2654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghệ cao Cần Thơ tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
11-10-2017 Quyết định số 2639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
10-10-2017 Quyết định số 2632/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Cần Thơ tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
06-10-2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Quy hoạch xây dựng, củng cố hệ thống thủy lợi khu vực sản xuất nông nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
02-10-2017 Quyết định số 2581/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị và vui chơi giải trí tại cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
24-08-2017 Quyết định số 2257/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ giáo viên Trường Đại học Cần Thơ, phường An Khánh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
08-08-2017 Quyết định số 2047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
07-08-2017 Quyết định số 2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
28-07-2017 Quyết định số 1935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư (khu B) tại cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, đã được phê duyệt tại Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.
27-07-2017 Quyết định số 1923/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp,nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,256,892 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner