"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp - Nông thôn (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-11-2017 Quyết định số 2911/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng năm 2025.
09-08-2017 Kế hoạch số 116/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020.
07-07-2017 Quyết định số 1737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Bộ hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
07-07-2017 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
30-06-2017 Kế hoạch số 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
20-04-2017 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đến năm 2020.
23-03-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.
06-03-2017 Kế hoạch số 31/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố duy trì hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường, giai đoạn 2017 - 2020.
10-01-2017 Quyết định số 61/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,256,878 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner