"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Nội chính (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 18 văn bản thuộc lĩnh vực Nội chính được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2017 Quyết định số 3593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố Cần Thơ.
26-12-2017 Quyết định số 3509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực toàn bộ, một phần năm 2017.
07-12-2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
21-11-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke.
06-10-2017 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
25-09-2017 Quyết định số 2522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
01-09-2017 Quyết định số 2346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố Cần Thơ.
26-07-2017 Quyết định số 1910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2016 - 2021.
18-07-2017 Quyết định số 1812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2016 - 2021.
05-07-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
06-06-2017 Quyết định số 1476/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Cần Thơ năm 2017.
28-04-2017 Quyết định số 1201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện.
12-04-2017 Kế hoạch số 57/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí từ nay đến năm 2020.
28-03-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải.
23-03-2017 Quyết định số 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020.
16-03-2017 Quyết định số 643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Cần Thơ.
07-02-2017 Quyết định số 252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
05-01-2017 Quyết định số 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,236,504 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner