"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Tư pháp (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 81 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương.
25-12-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.
14-12-2012 Quyết định số 3206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
14-12-2012 Quyết định số 3205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
14-12-2012 Quyết định số 3204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ.
12-12-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phân loại đơn vị hành chính quận Cái Răng.
11-12-2012 Quyết định số 3127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nội quy chợ An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
07-12-2012 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ lệ phí chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh và bãi bỏ quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện.
07-12-2012 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
07-12-2012 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
07-12-2012 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tạm giao tổng biên chế công chức trong cơ quan hành chính và quyết định tổng biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp năm 2013 của thành phố Cần Thơ.
05-12-2012 Quyết định số 3075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định trách nhiệm của các cơ quan ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước.
04-12-2012 Quyết định số 3059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ.
04-12-2012 Quyết định số 3058/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ.
04-12-2012 Quyết định số 3057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ.
04-12-2012 Quyết định số 3056/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ.
04-12-2012 Quyết định số 3040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Trụ sở tiếp công dân thành phố Cần Thơ.
30-11-2012 Quyết định số 3011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ.
30-11-2012 Quyết định số 3010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ.
29-11-2012 Quyết định số 2995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,313,315 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner