"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Tư pháp (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 4140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016.
28-09-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
05-08-2016 Kế hoạch số 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thi hành Bộ luật Dân sự.
05-08-2016 Kế hoạch số 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính.
05-08-2016 Kế hoạch số 91/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự.
05-07-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân thành phố Cần Thơ.
23-05-2016 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã.
04-05-2016 Quyết định số 1247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
30-03-2016 Quyết định số 837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc quản lý và triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ.
21-03-2016 Quyết định số 710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
29-01-2016 Quyết định số 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.
19-01-2016 Quyết định số 143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,299,075 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner