"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 21 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2016 Chương trình số 21/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021.
15-12-2016 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
14-12-2016 Quyết định số 3850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
09-12-2016 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
09-12-2016 Quyết định số 3812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016 - 2020.
24-11-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông.
26-09-2016 Quyết định số 2951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục tài sản và đơn vị mua sắm tập trung.
23-09-2016 Quyết định số 2940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Cái Răng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
09-09-2016 Quyết định số 2814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.
09-09-2016 Quyết định số 2813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
26-08-2016 Quyết định số 2735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
24-08-2016 Quyết định số 2704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ninh Kiều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
11-08-2016 Quyết định số 2558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
22-07-2016 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016.
29-06-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố.
28-06-2016 Kế hoạch số 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành động về phát triển bền vững thành phố Cần Thơ năm 2016.
23-05-2016 Kế hoạch số 64/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2016 và dịp tết Nguyên đán năm 2017.
19-05-2016 Quyết định số 1731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
21-03-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ.
10-03-2016 Kế hoạch số 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,298,887 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner