"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và Lệ phí (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu giá dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
20-12-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2017.
09-12-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định tạm thời mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí.
09-12-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
09-12-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh.
05-10-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ.
26-09-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí.
02-08-2016 Quyết định số 2440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
22-07-2016 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
22-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.
05-05-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá tính thuế tài nguyên.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,293,503 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner