"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2021)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 25 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2021:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình.
17-12-2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn.
08-12-2021 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022.
25-11-2021 Quyết định số 3538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).
09-11-2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024).
27-08-2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh bổ sung danh mục công trình, dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Cần Thơ.
27-08-2021 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2021.
27-08-2021 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B.
19-07-2021 Quyết định số 1521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.
15-07-2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về hệ số điều chỉnh giá đất.
06-07-2021 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
30-06-2021 Quyết định số 1389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.
20-05-2021 Quyết định số 1072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Bình Thủy.
14-05-2021 Quyết định số 1035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ninh Kiều.
14-05-2021 Quyết định số 1034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Thạnh.
12-05-2021 Quyết định số 1015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thới Lai.
12-05-2021 Quyết định số 1014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Thốt Nốt.
12-05-2021 Quyết định số 1009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Cái Răng.
07-05-2021 Quyết định số 964/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phong Điền.
07-05-2021 Quyết định số 963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cờ Đỏ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,261,514 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner