"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 43 + 44           Năm 2022 Ngày 08 tháng 9 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
24-08-2022 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022 - 2023. 03
24-08-2022 Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023. 06
Ủy ban nhân dân thành phố
29-08-2022 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. 09
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
24-08-2022 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. 22
24-08-2022 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương. 27
24-08-2022 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về dự kiến kế hoạch đầu tư công thành phố Cần Thơ năm 2023. 33
24-08-2022 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc thông qua mức vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ. 36
24-08-2022 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất năm 2022. 38
Ủy ban nhân dân thành phố
05-09-2022 Chỉ thị số 05/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. 41
32,241,997 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner