"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 49 + 50           Năm 2022 Ngày 06 tháng 10 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
26-09-2022 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. 03
27-09-2022 Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 20
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
21-09-2022 Quyết định số 3478/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 24
22-09-2022 Quyết định số 3493/QĐ-UBND ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Thi đua khen thưởng. 29
26-09-2022 Quyết định số 3508/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 33
26-09-2022 Quyết định số 3509/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 36
27-09-2022 Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm kéo giảm tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm 2022. 39
32,319,061 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner