"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15 + 16           Năm 2023 Ngày 28 tháng 2 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
14-02-2023 Quyết định số 321/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của thành phố Cần Thơ. 02
16-02-2023 Quyết định số 326/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 16
20-02-2023 Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 19
20-02-2023 Kế hoạch số 34/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 23
20-02-2023 Kế hoạch số 35/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023. 36
32,257,113 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner