"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2012 Ngày 05 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
11-10-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn. 03
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
01-12-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền. 45
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
14-12-2011 Quyết định số 3138/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 49
14-12-2011 Quyết định số 3140/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. 62
26-12-2011 Quyết định số 3275/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà vườn cồn Khương thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều và Phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 74
01-12-2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 83
32,284,825 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner