"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 11 + 12           Năm 2012 Ngày 05 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
27-12-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành mức giá các loại đất năm 2012. 03
28-12-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ. 12
17-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và Phân phối nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 16
05-01-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 28
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
08-12-2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2010. 33
08-12-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán bổ sung ngân sách năm 2009. 39
08-12-2011 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2012 thành phố Cần Thơ. 41
08-12-2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc tạm giao tổng biên chế công chức trong cơ quan hành chính và quyết định tổng biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp năm 2012 của thành phố Cần Thơ. 44
08-12-2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 60
08-12-2011 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 63
Ủy ban nhân dân thành phố
29-12-2011 Quyết định số 3362/QĐ-UBND ban hành Chương trình cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2020. 68
31-01-2012 Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 2617/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 2, ấp Thới Nhựt, xã An Bình, thành phố Cần Thơ (nay là phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 84
27-12-2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2012. 86
32,256,788 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner