"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25 + 26           Năm 2012 Ngày 15 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
27-02-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 04
06-03-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp. 11
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
06-02-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. 24
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
22-02-2012 Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc Chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên Cảng Cái Cui thuê đất để xây dựng mở rộng hoạt động Cảng Cái Cui tại phường Tân Phú, quận Cái Răng. 31
23-02-2012 Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc tiếp nhận 5% diện tích đất ở (đợt 1) của Dự án Khu dân cư lô số 6A do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan đầu tư và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. 34
24-02-2012 Quyết định số 458/QĐ-UBND28022012 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 37
24-02-2012 Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy Quyết định số 3468/QĐ-UB ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy hoạch đất cho Công ty Cổ phần Phú Hưng đầu tư xây dựng khu dân cư dọc đường dẫn Cầu Cần Thơ (đoạn Cái Nai - Bãi rác), quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 41
29-02-2012 Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban Quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ thuê đất xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tại Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ. 43
29-02-2012 Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất cho Nhà khách Cần Thơ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư xây dựng Trạm dừng - Bãi nghỉ trên tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ, thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 46
29-02-2012 Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy Quyết định số 3669/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để xây dựng Trường Tiểu học số 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 48
29-02-2012 Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 50
02-03-2012 Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. 52
02-03-2012 Quyết định số 504/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp quận trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 78
23-02-2012 Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 82
32,256,716 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner