"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39 + 40           Năm 2012 Ngày 30 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
15-05-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
27-04-2012 Quyết định số 977/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 05
27-04-2012 Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp phường, thành phố Cần Thơ. 08
03-05-2012 Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ. 40
04-05-2012 Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc cho phép đầu tư dự án Khu dân cư Nam Long 2 (lô 9A) thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ. 42
11-05-2012 Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô 13A, Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 47
14-05-2012 Quyết định số 1218/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 112 hộ dân (đợt 20) bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. 49
14-05-2012 Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 62 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. 56
14-05-2012 Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ quản lý, sử dụng tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 61
24-05-2012 Quyết định số 1295/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 64
24-05-2012 Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ quản lý thuê bao trong việc cung cấp chữ ký số chuyên dùng phục vụ cho các cơ quan thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 72
26-04-2012 Chỉ thị số 09/CT-UBND tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 74
03-05-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lũ bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012. 77
10-05-2012 Kế hoạch số 36/KH-UBND về Công tác thanh niên năm 2012. 82
32,256,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner