"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 79 + 80           Năm 2012 Ngày 20 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
30-08-2012 Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 82 hộ dân (Đợt 21) Dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. 04
31-08-2012 Quyết định số 2125/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 09
04-09-2012 Quyết định số 2149/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng công chứng. 21
04-09-2012 Quyết định số 2150/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch cấp nước thành phố Cần Thơ đến năm 2030. 23
05-09-2012 Quyết định số 2165/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Nhà thông tin các khu vực phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 28
05-09-2012 Quyết định số 2166/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trụ sở làm việc Đội 8 Thanh tra giao thông, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. 36
05-09-2012 Quyết định số 2167/QĐ-UBND về việc giao đất (chưa thu tiền sử dụng đất) cho Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia để xây dựng đấu nối 220kV vào Trạm biến áp 220/110kV Thốt Nốt tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 39
05-09-2012 Quyết định số 2168/QĐ-UBND về việc giao đất (chưa thu tiền sử dụng đất) cho Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia để xây dựng đấu nối 220kV vào Trạm biến áp 220/110kV Thốt Nốt tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 42
05-09-2012 Quyết định số 2171/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình đường thoát nước khu tái định cư phường Ba Láng, quận Cái Răng (thuộc dự án xây dựng cầu Cần Thơ). 45
05-09-2012 Quyết định số 2172/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản mục dự toán kinh phí ban hành kèm Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Trường Đại học Y dược Cần Thơ. 48
06-09-2012 Quyết định số 2178/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn Hàng Bàng đến Đường tỉnh 923), thành phố Cần Thơ. 52
06-09-2012 Quyết định số 2179/QĐ-UBND về việc thành lập Đội Quản lý thị trường số 9 trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường. 54
06-09-2012 Quyết định số 2181/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ chỉ tiêu xây dựng công trình thuộc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cồn Cái Khế và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 56
07-09-2012 Quyết định số 2183/QĐ-UBND về việc hủy bỏ dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Xuân Khánh 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. 58
07-09-2012 Quyết định số 2192/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; thu hồi giấy phép thành lập; giải quyết khiếu nại, tố cáo quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 60
07-09-2012 Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc Phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất đường Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 62
11-09-2012 Quyết định số 2218/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý tại phường An Thới, quận Bình Thủy và giao đất cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy quản lý. 66
11-09-2012 Quyết định số 2219/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý tại phường An Thới, quận Bình Thủy và giao đất cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy quản lý. 69
11-09-2012 Quyết định số 2220/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (hợp phần I - phần khai thác quỹ đất) phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 72
12-09-2012 Quyết định số 2221/QĐ-UBND về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 77
13-09-2012 Quyết định số 2230/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Long Tuyền, quận Bình Thủy thuộc Dự án Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ. 80
13-09-2012 Quyết định số 2239/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 6 và 7 Điều 1 Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (giai đoạn II - đoạn trên địa bàn quận Ô Môn). 85
32,256,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner