"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 97 + 98           Năm 2012 Ngày 20 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
06-11-2012 Quyết định số 2798/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án Tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thành phần 3 - xây dựng cầu Vàm Cống và đoạn bổ sung 1,5 km thuộc địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 03
06-11-2012 Quyết định số 2806/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 65
09-11-2012 Quyết định số 2826/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Trung cấp Nghề Cần Thơ, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 74
12-11-2012 Quyết định số 2860/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Mục 4.2, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 91B, phường Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ. 78
12-11-2012 Quyết định số 2861/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 80
12-11-2012 Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khoản 4 và bổ sung Khoản 6 Điều 1 Quyết định 1333/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ Chủ dự án cho Ban Quản lý dự án trong quá trình thực hiện dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ. 85
32,256,639 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner