"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2023 Ngày 09 tháng 01 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
27-12-2022 Quyết định số 4317/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. 03
27-12-2022 Quyết định số 4318/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp. 07
29-12-2022 Quyết định số 4379/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Bình Thủy. 10
29-12-2022 Quyết định số 4380/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phong Điền. 20
29-12-2022 Quyết định số 4381/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Cái Răng. 26
29-12-2022 Quyết định số 4382/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Ô Môn. 32
29-12-2022 Quyết định số 4413/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 40
26-12-2022 Kế hoạch số 246/KH-UBND công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023. 43
32,257,239 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner