"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31 + 32           Năm 2008 Ngày 25 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
06-05-2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND v/v quy định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 04
13-05-2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hoạt động nuôi thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 07
07-05-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2008. 21
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
28-04-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 26
08-05-2008 Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND về việc tổ chức Tết trồng cây năm 2008. 29
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
18-04-2008 Quyết định số 932/QĐ-UBND v/v điều chỉnh diện tích đất thu hồi để thực hiện đầu tư tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn đoạn đi qua xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 32
18-04-2008 Quyết định số 934/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đường thủy tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 36
23-04-2008 Quyết định số 954/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố. 39
23-04-2008 Quyết định số 957/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho công trình chuyển tiếp từ các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và vay Ngân hàng Phát triển của năm 2006 và 2007 chuyển sang năm 2008 thanh toán. 40
24-04-2008 Quyết định số 959/QĐ-UBND về việc ban hành những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các biện pháp kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng bền vững năm 2008. 48
29-04-2008 Quyết định số 995/QĐ-UBND về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố. 80
05-05-2008 Quyết định số 1005/QĐ-UBND v/v thu hồi đất thuê của Công ty Giày Cần Thơ và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ quản lý khai thác. 81
05-05-2008 Quyết định số 1006/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư dự án đường ô tô đến Trung tâm phường Thới An, quận Ô Môn. 84
07-05-2008 Quyết định số 1028/QĐ-UBND v/v thu hồi chủ trương đầu tư Khu nhà vườn Cồn Khương do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. 87
09-05-2008 Quyết định số 1047/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2008. 89
12-05-2008 Quyết định số 1065/QĐ-UBND12052008 v/v điều chỉnh diện tích đất thu hồi của Xí nghiệp Tàu cuốc Hữu sông Hậu và giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước Cần Thơ đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy nước Cần Thơ 2. 99
12-05-2008 Quyết định số 1067/QĐ-UBND v/v thu hồi đất giai đoạn II để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư và nhà ở công nhân Khu Công nghiệp Hưng Phú I, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 102
12-05-2008 Quyết định số 1072/QĐ-UBND v/v Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Bình Nguyên chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm. 105
02-05-2008 Chỉ thị số 02/CT-UBND v/v thực hiện Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 108
35,058,808 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner