"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39 + 40           Năm 2008 Ngày 10 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
18-06-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008. 03
18-06-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn mức bổ sung ngân sách năm 2008 cho quận, huyện. 12
18-06-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí. 14
18-06-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008. 23
18-06-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, Cụm thi đua. 33
18-06-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ. 49
18-06-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về mức phụ cấp và chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp. 56
18-06-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về việc quyết định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 58
18-06-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực; lực lượng công an, quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn; Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn. 62
18-06-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ. 66
18-06-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại IVề việc thông qua Đề án công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại IVề việc thông qua Đề án công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại I. 85
35,058,318 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner