"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 47 + 48           Năm 2008 Ngày 20 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
10-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 03
10-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2007. 10
10-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2008 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. 17
10-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách năm 2008. 19
10-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2008. 26
10-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc điều chuyển nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2008. 34
10-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc điều chuyển nguồn bổ sung chi lương và hoạt động phí của Trạm Thủy lợi năm 2008. 36
10-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc bãi bỏ khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. 38
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
21-07-2008 Quyết định số 1751/QĐ-UBND v/v quy hoạch đất xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Phú 2 (khu 2B) tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 40
22-07-2008 Quyết định số 1757/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để xây dựng Trường Mầm non thị trấn Thốt Nốt huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 43
22-07-2008 Quyết định số 1758/QĐ-UBND v/v thu hồi đất xây dựng nâng cấp mở rộng đường 26 tháng 3, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 46
23-07-2008 Quyết định số 1801/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để xây dựng Trường Mầm non Tân Lộc tại xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 49
23-07-2008 Quyết định số 1809/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đến năm 2025. 52
35,063,925 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner