"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 49 + 50           Năm 2008 Ngày 30 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
11-08-2008 Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ
03-07-2008 Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2008. 07
03-07-2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 51
03-07-2008 Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 53
03-07-2008 Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND về việc lập kế hoạch sử dụng đất huyện Cờ Ðỏ năm 2008. 60
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
18-07-2008 Quyết định số 1740/QĐ-UBND v/v thu hồi một phần đất thuê do Công ty Cổ phần Xây dựng - Cấp thoát nước số 15 quản lý và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý và khai thác theo quy hoạch. 67
23-07-2008 Quyết định số 1812/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ giai đoạn 2008 - 2010. 70
24-07-2008 Quyết định số 1829/QĐ-UBND v/v quy hoạch đất xây dựng Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản tại cồn Ấu, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 80
28-07-2008 Quyết định số 1856/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ tạm cư cho 05 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở mố cầu Cái Răng, phường An Bình, quận Ninh Kiều. 83
28-07-2008 Quyết định số 1859/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (tại vị trí xây dựng chợ An Nghiệp). 85
31-07-2008 Quyết định số 1875/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động từ năm 2008 đến năm 2010 theo Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. 93
31-07-2008 Quyết định số 1881/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (giai đoạn 2), lô số 5B thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 96
25-07-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2008. 106
35,063,466 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner