"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 63 + 64           Năm 2008 Ngày 15 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân quận Ô Môn
01-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008. 03
01-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 của quận Ô Môn. 11
01-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc quyết định bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và tiết kiệm 10% chi thường xuyên của quận Ô Môn. 34
01-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2008. 44
01-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu ổn định từ năm 2008 đến năm 2010 cho các phường thuộc quận Ô Môn. 53
01-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của quận Ô Môn năm 2008. 55
01-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính các phường Thới An, Phước Thới, Trường Lạc và phường Châu Văn Liêm thuộc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 61
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
19-06-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc chấn chỉnh lề lối làm việc đối với các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn. 67
Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt
03-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh 06 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2008. 70
04-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007. 73
04-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách huyện năm 2007. 76
04-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2008 và tiết kiệm 10% chi thường xuyên của huyện Thốt Nốt. 80
04-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất năm 2008. 82
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
18-09-2008 Quyết định số 2262/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng Trạm Cảnh sát Giao thông tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 86
22-09-2008 Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 89
22-09-2008 Quyết định số 2296/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 102
35,061,403 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner