"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 05 + 06           Năm 2017 Ngày 18 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
13-01-2017 Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại số 09 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Lạc, quận Ninh Kiều cho Viện Kinh tế - Xã hội quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc. 02
16-01-2017 Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 04
16-01-2017 Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 20
17-01-2017 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khoản 3, 5, 6 và 8 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 2430/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 68
11-01-2017 Kế hoạch số 06/KH-UBND thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017. 70
32,256,744 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner