"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 37 + 38           Năm 2017 Ngày 05 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
19-04-2017 Quyết định số 1071/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Bình Thủy. 03
20-04-2017 Quyết định số 1081/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đến năm 2020. 12
20-04-2017 Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phong Điền. 26
24-04-2017 Quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích đất ở thuộc Dự án Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây đô (Hợp phần 1 – khai thác quỹ đất) do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ đầu tư và giao cho Ủy ban nhân dân quận Cái Răng quản lý. 32
25-04-2017 Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 35
27-04-2017 Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất giao cho Trung tâm Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thốt Nốt tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 36
28-04-2017 Quyết định số 1201/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện. 39
18-04-2017 Kế hoạch số 61/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024. 54
24-04-2017 Kế hoạch số 66/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 69
03-05-2017 Kế hoạch số 68/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố năm 2017. 79
32,256,748 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner