"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 43 + 44           Năm 2017 Ngày 02 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
22-05-2017 Quyết định số 1351/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mầm non Trường Phú để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tại xã Trường Long, huyện Phong Điền. 03
22-05-2017 Quyết định số 1352/QĐ-UBND về việc giao đất cho Giáo họ Kytô vua để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 06
22-05-2017 Quyết định số 1353/QĐ-UBND về việc giao đất cho Cục 12 - Tổng cục II xây dựng trụ sở làm việc tại phường An Bình, quận Ninh Kiều. 08
23-05-2017 Quyết định số 1356/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để đầu tư xây dựng Trạm quan trắc nước dưới đất tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 11
23-05-2017 Quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để đầu tư xây dựng Trạm quan trắc nước dưới đất tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 14
23-05-2017 Quyết định số 1358/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trường Tiểu học Cái Khế 1 quản lý và giao đất cho Trường Mầm non Họa Mi quản lý, sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. 17
31-05-2017 Quyết định số 1438/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra thành phố. 20
31-05-2017 Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 42
31-05-2017 Quyết định số 1440/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 62
17-05-2017 Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2017. 77
32,284,725 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner