"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 59 + 60           Năm 2017 Ngày 18 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
07-07-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về việc đặt tên đường và công trình công cộng. 03
07-07-2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí. 15
07-07-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 34
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
05-07-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 37
07-07-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017. 39
07-07-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Cần Thơ. 46
07-07-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2017. 57
07-07-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố. 65
32,256,793 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner