"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 81 + 82           Năm 2017 Ngày 18 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
10-08-2017 Quyết định số 2080/QĐ-UBND về việc điều chỉnh ranh giới và diện tích đất quy hoạch xây dựng trụ sở Cơ quan Thường trực Báo Nhân dân tại Cần Thơ thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều. 02
10-08-2017 Quyết định số 2081/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 05
14-08-2017 Quyết định số 2120/QĐ-UBND ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 06
16-08-2017 Quyết định số 2134/QĐ-UBND về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 16
32,256,665 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner